skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Wydarzenia

Cykl szkoleń wakacyjnych z Metodą Krakowską

Tomasz Bulczak

Drodzy rodzice, opiekunowie i terapeuci

Nasza Fundacja i Centrum Metody Krakowskiej wspólnie z Konferencjami Logopedycznymi planuje wakacyjny cykl szkoleń Metody Krakowskiej w Gdańsku z Panią Agnieszką Balą, doświadczoną terapeutką i nauczycielką wychowania przedszkolnego. Tym razem będą miały charakter warsztatowy, zatem będzie to wspaniała okazja do nabycia lub wzbogacenia własnej praktyki. 

mgr Agnieszka Bala - Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Harmonogram szkoleń:

31.07 (piątek) 9:00 - 13:30 Ćwiczenia funkcji wzrokowych - rozwojowe programowanie terapii - warsztat praktyczny
Cena 280zł
Aktywność neuronów kory wzrokowej ma ogromny wpływ na percepcję mowy. Śledzenie wzrokiem poruszających się ust czy dłoni wykonujących różne czynności uruchamia neurony pól motorycznych. Jest to niezbędny warunek do pojawienia się naśladowania ruchów. Pani Agnieszka Bala pokaże nam jak rozpocząc terapię funkcji wzrokowych i dobrnąc do uruchomenia bardzo zaawansowanych umiejętności, jak wspierać naukę czytania i budowanie systemu językowego z wykorzystaniem funkcji wzrokowych. 

31.07 (piątek) 14:30 - 19:00 Ćwiczenia funkcji słuchowych - rozwojowe programowanie terapii - warsztat praktyczny
Cena 280zł
Istnieje istotna różnica między słuchaniem zdarzeń (mowy, dźwięków niewerbalnych płynących z otoczenia) i słuchaniem muzycznym, identyfikującym dźwięki ze względu na ich barwę, wysokość i głośność. Dzieci z zburzeniami rozwojowymi w zakresie komunikacji językowej mogą pozostawać na etapie słuchania muzycznego, a więc z dużym trudem mogą koncentrować się na odbiorze mowy. Dlatego właśnie jednym z najważniejszych elementów terapii jest nauka słuchania mowy, jednak jest to cały proces, dobrze zaprogramowanej terapii, często wymagający stopniowego przejścia od mechanizmów prawopółkulowych do lewopółkulwych. Pani Agnieszka Bala pokaże nam jak powinien on wygladać, etap po etapie. 

01.08 (sobota) 9-14 lub 10-15 Ćwiczenia funkcji motorycznych - rozwojowe programowanie terapii - warsztat praktyczny
Cena 280zł
Opóźnienie rozwoju motorycznego zawsze, choć w różnym stopniu wpływa na sferę
poznawczą. Bagatelizowanie problemów motorycznych pozbawia dziecko możliwości odpowiednio wczesnej interwencji terapeutycznej, która jest najbardziej efektywna, gdy kształtowane są te funkcji, które oczekiwane są rozwojowo. 
Opracowując jednak program wspomagania sprawności motorycznych, należy brać pod uwagę fazę w rozwoju umiejętności, a nie wiek kalendarzowy dziecka. Pani Agnieszka Bala pokaże nam jak prawidłowo przeprowadzać ćwiczenia funkcji motorycznych oraz jak dobierać je do potrzeb dziecka.
Cena za wybrane dwa szkolenia: 540zł
Cena za trzy szkolenia: 800zł