skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Polityka Prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych

Żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo danych oraz prowadzić wspólne działania oraz działania na rzecz Państwa dzieci zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa o ochronie danych osób fizycznych przygotowaliśmy poniżej opis prowadzonej w Fundacji polityki prywatności.

Wszystkie osoby, które chciałyby, żeby Fundacja JA TEŻ mogła nadal prowadzić działania skierowane do nich lib ich dzieci w formie terapii, szkoleń, konferencji, eventów, projektów, zatrudnienia itp. muszą oficjalnie wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie ich danych. Zgoda nie może mieć charakteru domniemanego, zatem bardzo prosimy o pobranie pliku, podpisanie i wysłanie zdjęcia lub skanu na adres dane@jatez.org.pl - o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili :)

Plik dla pracowników i wolontariuszy

Plik dla rodziców dzieci w terapii, dzieci biorących udział w prowadzonych przez Fundację projektach - dramy, kolonii, zajęć ruchowych itp oraz dorosłych osób z projektu Szekspir na start

Plik dla uczestników szkoleń prowadzonych i organizowanych przez Fundację, konferencji, warsztatów itp.

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

security-01.png

W dniu 25 maja 2018 rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE - rozporządzenie popularnie zwane RODO.

RODO będzie obowiązywać w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza ono wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Fundacja JA TEŻ chce zachować pełną przejrzystość w zakresie przetwarzania danych, ich zakresu i podstawy, stosując zasady niezbędności oraz proporcjonalności, legalności, poufności, integralności oraz ograniczenia celem.

Administrator danych

Administratorem danych jest Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ z siedzibą na ulicy Smoluchowskiego 7/45, 80-214 Gdańsk, KRS:  0000441123. 

Prawo do wglądu do danych i ich weryfikacji oraz usunięciA

Każda osoba, której dane Fundacja przetwarza ma prawo do informacji o zakresie oraz celu przetwarzania, ma prawo wglądu oraz zamiany swoich danych. Na życzenie własciciela danych dane mogą być bezpowrotnie usunięte ze zbiorów danych Fundacji.

Od dnia 25 maja osoby zainteresowane wglądem do swoich danych mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres dane@jatez.org.pl

Czyje dane przetwarzamy

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ przetwarza dane rodziców, dzieci, pracowników, wspólpracowników, fundatorów, instytucji współpracujących, wolontariuszy. Zakres danych determinowany jest pzepisami prawa podatkowego i ZUS a także potrzebą zapewnienia Państwa dzieciom najefektywniejszej terapii, zaś Państwu informacji o działaniach i projektach Fundacji na rzecz rozwoju i samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych są ściśle przypisane do konkretnych danych ogólnie cele przetwarzania danych wynikają z:

 • Potrzeby realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy, przepisów podatkowych oraz obowiązku ubezpieczeń społecznych, a także ustawy o wolontariacie
 • Potrzeby ubezpieczenia eventów oraz działań terapeutycznych
 • Potrzeby zaplanowania, monitorowania oraz efektywności realizacji procesu terapeutycznego
 • Prowadzenie zajęć grupowych oraz realizacji projektów finansowanych z Urzędu Miasta, PFRON, środków sonsorów oraz środków własnych
 • Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju systemu edukacji, wiedzy oraz pracy, a także włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością 
 • Zapewnienia aktualnej informacji rodzicom, terapeutom, lekarzom oraz osobom zainteresowanym o prowadzonych działaniach Fundacji.
 • Prowadzenie działań fundrisingowych

OKRES przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych wynika z czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania lub odrębnie podpisanej zgody.

STRONY TRZECIE

Dane przetwarzane przez Fundację Wspierania Rozwoju są udostępniane stronom trzecim tylko w procesie realizacji usług takich jak:

 • Usługi finansowe - prowadzenie księgowości, prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Usługi pocztowe - wysyłanie korespondencji
 • Usługi terapeutyczne - w przypadku realizacji terapii przez terapeutów będących odrębnymi podmiotami gospodarczymi
 • Urząd Miasta i PFRON -  w ramach realizowanych projektów
 • Bank ALIOR BANK w zakresie obsługi płatności

Bezpieczeństwo (środki techniczne)

Wszystkie dane osobowe przechowywane są w chmurze w ramach usługi Office 365 firmy Microsoft . Dostęp do danych jest chroniony hasłem i tylko osoby uprawnione mają wgląd do danych. Fundacja posiada 4 własne komputery, do których dostęp chroniony jest hasłem. W ramach zwiekszenia bezpieczeństwa Fundacja korzysta z programów antywirusowych.