skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

IMG_0857.JPG

WSPARCIE

WSPARCIE


Finansowanie

Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ, jako organizacja pozarządowa, nie generuje zysków, a cały jej przychód przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

KRS 0000441123

przekaż darowiznę na konto:

06 2490 0005 0000 4600 6123 8067

wYBRANE PROJEKTY

Każda Twoja złotówka to dla nas nowe możliwości i dla dzieci nowe działania zmierzające do samodzielności.

POTRZEBUJEMY CIEBIE BY STWORZYĆ IM żYCIE. ZA KAŻDĄ FORMĘ WSPARCIE DZIĘKUJEMY.

przelew

  

Poprzez PayPal:

Obraz1.png

JA I TY - WARSZTATY AKCEPTACJI

 Projekt edukacji o niepełnosprawności – projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w formie warsztatów dramy. Jego celem jest oswojenie leków i niepewności jaka rodzi się w kontakcie dzieci z osobą z niepełnosprawnością (w tym niepełnosprawnością intelektualną)

Projekt zakłada wzmacnianie wiary we własne siły, poczucia bycia dobrym, pewności siebie, otwartości na innych, rozumienia, że nie trzeba być najlepszym, żeby być wyjątkowym i potrzebnym. W rezultacie projektu zostanie opracowany scenariusz zajęć dla nauczycieli pomagający mówić i uczyć o niepełnosprawności i naszej postawie wobec niej.

Kontynuacja projektu sponsorowana przez: Gdańską Stocznię Remontową S.A.

Mój przyjaciel pies

Projekt skierowany do młodzieży w ramach aktywacji i samodzielności

Jego celem jest przygotowanie młodzieży do podjęcia samodzielnych obowiązków poza domem, przejęcia odpowiedzialności, a także zaspokojenie pragnień bycia potrzebnym i wyczekiwanym przez przyjaciela jakim jest pies

Projekt przewiduję opiekę nad zwierzętami w Hotelach dla psów i schroniskach. Opieka – to przede wszystkim czas na bycie razem, wspólne spacery, bliskość, karmienie i sprzątanie boksu

moje miasto

Projekt skierowany do młodzieży z zespołem Downa i studentów. Jego głównym celem jest usamodzielnienie młodzieży w poruszaniu się po mieście publicznymi środkami lokomocji. Samodzielność w tym zakresie jest kluczowa do dalszego rozwoju i podjęcia pracy. Pierwszy etap projektu w trakcie realizacji. Projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Studenci jako nasi pracownicy są przewodnikami i nauczycielami naszej młodzieży.

MOJA PRZYSTAŃ

Projekt skierowany do młodzieży z zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest rozwój samodzielności poza domem poprzez wyjazdy podopiecznych na farmę aktywności w Trzebiatkowej. W ramach projektu uczestnicy będą uczyć się własnej samodzielności, wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności, a także organizacji czasu i prac wokół domu i zwierząt bez wsparcia rodziców i poza domem.

POSŁUCHAJ JA MÓWIĘ

Projekt rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa. Kluczowym dla rozwoju dzieci jest możliwość porozumiewania się, zarówno jako nadawca komunikatu jak i odbiorca

Projekt Posłuchaj JA Mówię obejmuje letnie Warsztaty Rozwoju Mowy oraz regularna terapię mowy dzieci w gabinetach terapii Fundacji.

Chcielibyśmy móc objąć tą terapią dzieci z domu dziecka, z rodzin z trudnościami finansowymi, a także tworzyć dla dzieci oprócz terapii indywidualnej małe grupy pracy w dialogu.

PRZEPROWADZĘ CIĘ PRZEZ ŚWIAT

Projekt skierowany do rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zarówno dla rodziców jak i rodzeństwa. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i siły rodziców we wspieraniu rozwoju i społecznego funkcjonowania swoich dzieci. Projekt zakłada wsparcie psychologiczne, szkolenia, warsztaty, konsultacje i treningi z zakresu umiejętności społecznych (TUS), wychowania i wdrażania dzieci do funkcjonowania w życiu

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIA

petycja3.jpg

Przygotowanie zeszytów ćwiczeń  dla dzieci szkolnych z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym opartych o metody pracy stosowane w Fundacji dostosowane do mozliwości i trudności dzieci. Włączenie klocków STERN do edukacji dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym w szkole i gabinetach Fundacji

JA JESTEM

Projekt opracowania poradnika dla rodziców, który będzie swoistym drogowskazem dla rodziców, ale także dla nauczycieli i terapeutów. Jego zadaniem jest pokazanie możliwości rozwoju dzieci poprzez odpowiednie działania terapeutyczne, wychowawcze i społeczne. Poradnik ma pokazywać jakie trudności wynikające z istoty zespołu Downa przeszkadzają dziecku w zwykłej drodze rozwoju

Poradnik ma być wydany w kilku częściach zależnych od wieku dziecka. Jego zadaniem jest lepsze zrozumienie i skuteczniejsze wsparcie w dążeniu do samodzielności.

DZIAŁANIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA

Szekspir na start to projekt definujący zatrudnienie 10 pracowników w Gdańskim Teatzre Szkspirowskiem oraz Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Obecnie rozmawiamy o nowych możliwościach właczenia osób z zespołem Downa do wsparcia działań na Uniwersytecie Gdańskim, Wydziale Zarządzania.

Planujemy też rozwój zatrudnienia na terenie Fundacji w nowej siedzibie, która powinna być jużdla nas dostępna do końca 2019 roku

INNE WAŻNE CELE NA 2019

  • Zmiana lokalu Fundacji - niezbędna dla rozwoju działań na rzecz młodziezy oraz dla rozwoju zatrunienia osób z niepełnosprawnością w Fundacji

  • Planujemy otwarcie przedszkola i Niepublicznej Poradni Psychologiczno_pedagogicznej na terenie nowej siedziby Fundacji. Poszukujemy sponsorów w zakresie wykończenia i wyposażenia gabinetów i pracowni

  • Rozwój Partnerstw - finansowanie potrzebne dla zatrudnienia osób zawodowo zajmujących się rozwojem i utrzymaniem kontaktów oraz wzajemnej wymiany wiedzy i praktyk.

  • Nawiązanie współpracy zagranicznych

  • Tworzenie funduszy celowych - fundusze celowe mają zapewnić naszym podopiecznym w przyszłości miejsce do pracy i mieszkania w warunkach godnych i pozwalających na aktywność zawodową.

  • Kampanie społeczne na rzecz rozwoju świadomości społecznej

  • Rozwój personelu zawodowego - bez środków finansowych Fundacja nie jest w stanie zatrudnić osób, któych działania są niezbędne dla rozwoju Fundacji i osiągania celów. Obecnie w stałe działania Fundacji wolontarialnie są zaangażowani najczęsciej rodzice. Ich dostępność z uwagi na opiekę nad dziećmi, parcę zawodową oraz rosnącą wciąz liczbę projektów jest niewystarczająca. Potrzebujemy pracowników.

POTRZEBUJEMY CIEBIE BY STWORZYĆ IM żYCIE.

ZA KAŻDĄ FORMĘ WSPARCIE DZIĘKUJEMY.