skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Copy of Terapeuci Fundacji

TERAPEUCI FUNDACJI

Chcielibyśmy, aby każda terapia przynosiła wymiar namacalny, zbliżała nas we właściwym tempie do osiągania celów, jakie naszym dzieciom pozwolą istnieć w społeczeństwie na warunkach współdziałania i szacunku. A jednocześnie pozwolą im sięgnąć do niezgłębionych możliwości ludzkiego mózgu. Nasi terapeuci jako zespół pracują wspólnie nad omówieniem terapii dziecka, dróg kolejnych kroków, nad szukaniem rozwiązań i ciągłym doskonaleniem swojego warsztatu poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, obserwację, konsultację i poszukiwania - przy wsparciu pracowników Metody Krakowskiej. 

Terapia wsparta działaniami rodziców daje najlepsze efekty pracy. Chcielibyśmy, aby współpraca na Lini terapeuta - rodzic rozwijała się w kierunku rozumienia i wspierania zadań terapeutycznych poprzez zwykłe codzienne życie. Metoda Krakowska - daje ogromne możliwości przeniesienia kluczowych elementów na wspólne życie dziecka i rodziców. Im lepiej ją znamy, tym w każdym działaniu i kroku widzimy jej niezwykła moc i możliwości. Staje się naszym codziennym działaniem.

Dziękujemy naszym terapeutom za to, że są i codziennie są gotowi wspierać nas i nasze dzieci w drodze trudnej ale możliwej.

Magda Dawidowska

Magdalena Dawidowska – Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej. Ukończyła edukację elementarną i oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę specjalną, arteterapię i terapię ruchową. Uczestniczyła we wszystkich obowiązkowych szkoleniach z zakresu Metody Krakowskiej i wciąż zdobywa wiedzę podczas szkoleń uzupełniających, kosultacji i obserwacji terapii.  Na co dzień prowadzi terapię z dziećmi  z zespołem Downa, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Magda jest osobą niezwykle cierpliwą i dokładną. Jej zajęcia mogą być źródłem inspiracji dla wszystkich. Obecnie prowadzi opiekę merytoryczną nad edukacją innowacyjną w SP 57. Prywatnie jest mamą dziewięcioletniego Marcela z zespołem Downa i członkiem zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ. 

Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji. Terapię opisuje na Facebooku na stronie ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ


Paulina Fedak

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Niebawem kończy studia z zakresu oligofrenopedagogiki w Gdańsku. Praktyki logopedyczne realizowała w Centrum Metody Krakowskiej. 

Pani Paulina jest osobą bardzo ciepłą i otwartą. Każda terapię dokładnie omawia z rodzicami, dając im możliwość poznania drogi na jakiej w danej chwili znajduje się dziecko. Od września 2016 roku prowadzi indywidualną terapię Metodą Krakowską na terenie szkoły SP 57, gdzie realizowany jest projekt edukacji innowacyjnej.

"Uważam, że każde spotkanie z dzieckiem jest nową podróżą pełną przygód, w którą wspólnie się wybieramy. Wobec tego, winniśmy być dla siebie przede wszystkim oparciem."


Ewa Rucińska

Ewa Rucińska - Ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie dalej kształci się w kierunku wczesnej interwencji logopedycznej. Aktywnie działa w Naukowym Kole Logopedów UG jako jego przewodnicząca. Jest organizatorem cyklicznych warsztatów logopedycznych „Uniwersytet Malucha – wspomaganie rozwoju mowy dzieci”. Angażuje się w działalność na rzecz dzieci i rodziców organizując akcje społeczne, pikniki naukowe i konsultacje logopedyczne. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach poświęconych Metodzie Krakowskiej oraz w warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii dzieci jąkających się. Na co dzień pracuje z dziećmi z wadami wymowy, jąkającymi się i z niepełnosprawnością intelektualną. Z ramienia Fundacji prowadzi indywidualną terapię w oparciu o Metodę Krakowską dla naszych dzieci a także dla podopiecznych gdańskiego Domu Małego Dziecka im. J. Korczaka. Z każdym dniem chce doskonalić swoją wiedzę i zbierać cenne doświadczenie w pracy z najmłodszymi.  Pełna energii i ciepła, gotowa na wyzwania, pracowita i skoncentrowana na terapii

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 3. Stymulacja mechanizmów myślenia

 4. Metody Badania zagrożenia Dysleksją

 5. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami


ania.jpg

Anna Dudko

Ukończyła …


Iwona Jagielska

 
iwona.jpg

Iwona Simon

 

Iwona Simon  - współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ, zaangażowana w projekty rozwojowe m.in. edukacyjne i szkoleniowe; wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z psychologii klinicznej na GUM; posiada certyfikat w zakresie wykorzystania systemu Numicon w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowany przez Oxford University Press w Londynie w Wielkiej Brytanii; z Numiconu prowadzi sesje szkoleniowe pod kątem praktycznym dla studentów pedagogiki w ramach umowy o współpracy podpisanej przez JA TEŻ i UG, jak również innych fundacji czy stowarzyszeń zainteresowanych pracą metodą Numicon.

"Każde dziecko ma w sobie coś niezwykłego, coś co nas fascynuje i wprowadza w zadumę nad możliwościami ludzkiego umysłu i serca"


Dagmara Malinowska

Dagmara Malinowska - Jest absolwentką Logopedii o specjalizacji neurologopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studnia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, oraz dwustopniowy warsztat naukowy z zakresu diagnozy i terapii jąkania i innych zaburzeń płynności mowy. Ukończyła 9 certyfikowanych szkoleń z Metody Krakowkiej, którą pracuje od 2014 roku. Na co dzień pracuje również z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka spowodowanymi uszkodzeniem struktur mózgowych

"Od zawsze pragnęłam przejść przez życie realizując swoje pasje i marzenia. Praca zawodowa jest właśnie jedną z tych pasji. Spotkania z małymi pacjentami i ich rodzicami nie tylko dają mi ogromną satysfakcję ale i uczą czegoś nowego każdego dnia"

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 3. Stymulacja mechanizmów myślenia

 4. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii

 5. Ćwiczenie funkcji słuchowych

 6. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych

 7. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

 8. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

 9. Diagnoza i terapia Afazji u osób dorosłych


 

Izabela Kośnicka

 
Iza.jpg

Beata Jaeszke

Beata Jaeszke - pedagog specjalny,  specjalista terapii pedagogocznej, logopeda i matematyk z długoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą głównie z wadami słuchu i mowy. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi terapię Metodą Krakowską z dziećmi z Zespołem Downa. Ukończyła 3 stopniowy kurs języka migowego SJM i podstawowy PJM, kursy MAKATON, NUMICON, wszystkie obowiązkowe i wiele innych szkoleń z zakresu Metody Krakowskiej, szkolenia logopedyczne dotyczące leczenia żywieniowego i zywienia terapeutycznego.
Pani Beata jest naszym przyczółkiem na terenie Wejherowa.  W Warsztatach Rozwoju Mowy jest z nami drugi raz. W sobotę przyjmuje dzieci na terenie Gdańska na Sobótki.

" Terapia to praca, której się całkowicie poświęciłam, która daje mi najwięcej satysfakcji, i którą chciałabym kontynuować, dając wsparcie dzieciom i ich wspaniałym rodzicom. Z powodzeniem również pomagam dzieciom zrozumieć fascynujący świat matematyki za pomocą klocków Numicon i nie tylko. Pracuję z pasją, z pasją się ciągle dokształcam i jako terapeuta rozwijam."

Ukończyła następująke szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 3. Terapia Neurobiologiczna

 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

 5. Stymulacja mechanizmów myślenia

 6. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii

 7. Ćwiczenie funkcji słuchowych

 8. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych

 9. Metody Badania zagrożenia Dysleksją

 10. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

 11. Test SON R 2,5-7


Ada Reszelewska

Ada Reszelewska - jest naszą nadzieją na rozwój dzieci w Bydgoszczy :)

Ukończyła studia logopedyczne o specjalności - Wczesna Interwencja Logopedyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Jest aktywnym członkiem Naukowego Koła Terapii Pedagogicznej. Praca w Fundacji JA TEŻ to konsekwencja zainteresowań Metodą Krakowską. Ada ukończyła warsztaty, szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Brała udział w licznych konferencjach naukowych. Podczas studiów współpracowała z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. Obserwowała i prowadziła terapię pod okiem certyfikowanego terapeuty MK. Cenne doświadczenie zdobywała podczas wolontariatu. Prowadzi na Facebooku stronę LOGADA, gdzie umieszcza inspiracje i pomoce wykorzystywane podczas terapii logopedycznej.

Ada jest osobą niezwykle kreatywną i ciepłą. 

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 3. Terapia Neurobiologiczna

 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

 5. Stymulacja mechanizmów myślenia

 6. Diagnoza i terapia wad wymowy

 7. Metody wywoływania głosek

 8. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii

 9. Ćwiczenie funkcji słuchowych

 10. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych

 11. Metody Badania zagrożenia Dysleksją

 12. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

 13. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

 14. Test SON R 2,5-7


Marcelina Lubocka

Marcelina Lubocka - ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną oraz Pedagogikę Specjalną ze ze specjalnością edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła 3 stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.  Prowadzi terapię indywidualną w Fundacji oraz zajęcia w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym. Wciąż rozwija swoją wiedzę z zakresu Metody Krakowskiej - ukończyła 4 szkolenia certyfikowane, pracuje, obserwuje terapię i bierze udział w planowaniu i omawianiu terapii dzieci w zespole terapeutów Fundacji JA TEŻ. Swoje zainteresowania kieruje w stronę Metody Krakowskiej oraz edukacji seksualnej dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 3. Stymulacja mechanizmów myślenia

 4. Metody Badania zagrożenia Dysleksją

 5. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami


Sonia Knozowska

Sonia Knozowska - absolwentka filologii Uniwersytetu Śląskiego. Logopeda, surdologopeda, neurologopeda. Ukończyła kurs szkoleniowy Metody Tomatisa, kurs I stopnia Integracji Sensorycznej, warsztaty logorytmiczne, uczestniczy w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Od 2011 roku pracuje Metodą Krakowską 
Pracuje z dziećmi – niemowlętami, z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz z pacjentami dorosłymi z problemami głosowymi oraz z niedosłuchem. Od jakiegoś czasu specjalizuje się w terapii dzieci autystycznych, z wadami genetycznymi (Zespół Downa) i opóźnieniami rozwojowymi.

Sonia jest osoba bardzo ciepłą. Pracując z dzieckiem swoją opieką otacza również rodzica ucząc i tłumacząc zadania jakie wykonuje dziecko, ich potrzebę wykonywania i kolejne kroki terapii.

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych

 1. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

 2. Terapia Neurobiologiczna

 3. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

 4. Stymulacja mechanizmów myślenia

 5. Diagnoza i terapia wad wymowy

 6. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii

 7. Ćwiczenie funkcji słuchowych

 8. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych

 9. Metody Badania zagrożenia Dysleksją

 10. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

WSpółpraca

W realizacji Warsztatów Rozwoju Mowy współpracujemy też z terapeutami, z organizacji i firm, z którymi prowadzimy wspólne działania w zakresie metodyki pracy, organizacji zajęć, wspólnych relacji terapeuta- dziecko w świetle Metody Krakowskiej i NUMICON. Prowadzimy zatem stałą współpracę z Centrum Mówię i Czytam Magdalena Szymczak, Przedszkolem Wielka Przygoda, SYLABKĄ i osobami niezależnymi, których wiedzę z opisanych metod teraputycznych uważamy za imponującą :). Chcielibyśmy tworzyć efektywną współpracę między terapeutami pracującymi Metodą Krakowską i NUMICON w celu rozwoju wiedzy, wymiany doświadczeń i ciągłego podnoszenia i dbania o odpowiedni poziom terapii i opieki nad dzieckiem i rodzicami. Pracujemy też na rzecz rozwoju wiedzy wśród studentów prowadząc warsztaty dla studentów pedagogiki specjalnej i logopedii.

Gościnnie:

Edyta Wernerowska - Logopeda,

Ewa Sokołowska - oligofrenopedagog i logopeda,

Beata Szcześniak - pedagog,  SYLABKA - Ciechanów. Pani Beata prowadzi już drugi rok klasę w szkole powszechnej w oparciu o Metodą Krakowską

Terapeuci Przedszkola Wielka Przygoda - praca na turnusie w 2014 i 2015

Iwona Kowalczyk - neurologopeda oraz Katarzyna Wujczak - pedagog, terapeuta dziecięcej matematyki i NUMICON

Centrum Mówię i czytam PAPLA

 Fundacja prowadzi stała współpracę z Centrum Mówię i Czytam - Magdalena Szymczak, które wspólnie z Fundacją prowadziło wcześniejsze Warsztaty Rozwoju Mowy. Nasza współpraca oparta jest na wspólnej wymianie doświadczeń, konsultowaniu sytuacji trudnych, wymianie dzieci i ciągłej pracy na rzecz rozwoju wiedzy. Dziękujemy :) 

Zajęcia grupowe

Chcemy, żeby zajęcia grupowe rozwijały umiejętności społeczne dzieci, a jednocześnie wciąż wspierały ich rozwój myślenia językowego i działania w zwykłych życiowych zadaniach. Od lat zapraszamy do współpracy Panią Agnieszkę Birecką - jesteśmy wdzięczni, że mimo rozwoju kariery piosenkarskiej Pani Agnieszka wciąż chce być z naszymi dzieciaczkami i z nami. Edukację myślenia, działania i dialogu w grupie prowadziła dla nas też Marta Siedlecka. W tym roku zajęcia realizują Basia Arcyman i Beata Szcześniak (SYLABKA).