skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Dialogi Malarskie

Dialogi malarskie

Dialogi malarskie” to projekt polegający na wspólnym malowaniu jednego obrazu przez dwóch artystów, symultanicznie. Ten pedagogiczno-artystyczny projekt był realizowany w latach 2016-2018 z artystami: Kingą Łapot-Dzierwą (2016), Iwoną Murawską (2016), Agatą Oryszyn (2017),  Dorotą Markowską (2018), Anitą Cempa (2016-2018), Krzysztofem Ryfą (2017), Krzysztofem Suchomskim (2016-2018) oraz Bogdanem Olechem (2018).

Idea działań malarskich opartych na dialogu uczestników, wzięła się z problematyki wielokrotnie już eksplorowanej przeze mnie, a dotyczącej komunikacji za pośrednictwem obrazu (w szerokim sensie tego słowa). Zajmując się komunikatem rysunkowym dziecka (M. Karczmarzyk 2011a, 2014b), znaczeniami dzieci i dorosłych na temat ikonografii malarstwa polskiego oraz europejskiego (M. Karczmarzyk, A. Wasilewska 2015), czy też ideą emancypacyjną rysunku dziecka (M. Karczmarzyk 2012), emancypacją w sztuce (M. Karczmarzyk 2015) staram się kontynuować te rozważania otwierając się na poszukiwanie szerszego kontekstu.

Dialogi malarskie zatem są więc, z jednej strony osobistym działaniem artystycznym, a z drugiej poszukiwaniem drogi dla „idealnej” komunikacji z innymi. Wychodząc z założenia, że werbalizacja bywa zbyt zamknięta na innego, staram się odnaleźć „trzecią przestrzeń” (E. Soja 1996), w której znaczenia mogą być polisemiotyczne, negocjowalne, zaprzeczające sobie nawzajem, uzupełniające się wzajemnie. Jest to przestrzeń w której liczy się sam proces działania, w której znaki malarskie są wieloznaczne i zapraszają do ich negocjowania. Zatem ten rodzaj dialogu jest nieskończony i staje się drogą emancypacyjną.

 Małgorzata Anna Karczmarzyk, Zoya

Doktor w zakresie nauk humanistycznych, artysta malarz, pedagog, animator kultury, tutor, nauczyciel akademicki, naukowiec. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Napisała ponad 50 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką wczesnej edukacji, wychowaniem przez sztukę, edukacją artystyczną, visual literacy, semiotyką rysunku dziecka, semiotyką sztuki, komunikacją wizualną, dialogiem malarskim, edukacją medialną. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki i nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe.

Ważniejsze publikacje naukowe: Karczmarzyk M. Co znaczą rysunki dziecięce, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014; Karczmarzyk M., Dziecko w wirtualnej galerii, Wyd. Żak, Warszawa 2013;  Karczmarzyk M. Wielka sztuka dla małych dzieci, Wyd. Anwi, Gdańsk 2014; Karczmarzyk M., Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce. Dziecko a tematy trudne, pod red. M. Karczmarzyk, Al. Lewandowska-Walter, A. Wasilewska, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.

Karczmarzyk M. The ‘Own Method’ of Analyzing Drawings of Children  According to Charles Sanders Peirce Triad. Problemy Wczesnej Edukacji, 2/12, 2010, s.172-176; Karczmarzyk M., Pater-Ejgierd N. A child in a virtual gallery. The analysis of selected websites of great museums. Problemy Wczesnej Edukacji,  2/12, 2010, s. 133-141.

Nagrody i stypendia:  Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska – 1997/98 i 2002/03 r., Stypendium Ministra Edukacji Narodowej – 1999/2000 r.,   Nagroda Rektora I stopnia – 1999/2000 r.,  Nagroda od Dyrekcji Gimnazjum nr 48 w Gdańsku za wyróżniające efekty pracy dydaktycznej – 2001 r.,  Stypendium Fundacji na Rzecz Rozwoju UG – 2004/05 r., II nagroda na Erofestiwalu w Mołdawii, w ramach Odysei Umysłu (prowadzonej ze studentami III roku pedagogiki, Uniwersytetu Gdańskiego), Stypendium dla twórców kultury od Marszałka Województwa Pomorskiego – 2016 r.; Stypendium dla twórców kultury od Marszałka Województwa Pomorskiego – 2018 r.

 

Dialog malarski M. Karczmarzyk z A. Cempa. Fot. F. Siniawski

dialogi1.jpg

 Dialog malarski M. Karczmarzyk z A. Cempa. Fot. F. Siniawski

Dialogi2.jpg
 

Anita Cempa

Absolwentka grafiki i malarstwa oraz projektowania form użytkowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od wielu lat zawodowo zajmuje się projektowaniem między innymi: mody, biżuterii, grafiką użytkową, a także malarstwem - głównie figuratywnym oraz abstrakcyjnym.

Krzysztof Suchomski

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. Obecnie mieszka i tworzy w Gdańsku. Ulubiona techniką artysty jest akwarela. Wykonuje prace w jasnej kolorystyce, rozmytymi plamami barwnymi. Główne tematy artysty to weduty, pejzaże, martwe natury.  Prace tworzy z natury, przesiadując godzinami w przestrzeniach staromiejskich, obserwując gwar uliczny. W swoich wedutach zamyka charakter i emocje, którymi emanuje obrazowana przestrzeń.  Uczestniczył w wielu wystawach, projektach artystycznych najnowsze z nich to m.in: „Dialogi malarskie” - malowanie symultaniczne wraz z Małgorzatą Karczmarzyk, 2015; wystawa malarstwa „Gdańsk Odbudowany” w Galerii Blik, 2016; Wystawa indywidualna w Nowym Porcie, 2016. Angażuje się w liczne wydarzenia kulturalne, warsztaty artystyczne. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju.