skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Wydarzenia

Otwórz się na innych

Malgorzata Bulczak

Otwórz się na innych - warsztaty dramowo-teatralne Jarosława Rebelińskiego

Wychodząc z założenia, że rozwój osobowy człowieka by mógł przebiegać twórczo, z wszechstronnym wykorzystaniem jego indywidualnych możliwości psychofizycznych niezbędne jest stymulowanie jego sfery poznawczej, fizycznej i społecznej. Możliwość taką w dużej mierze daje drama oraz teatr obejmując bowiem swoim działaniem całą osobę, wpływając na jego rozwój poznawczy z jednoczesnym doskonaleniem wewnętrznych umiejętności, podnoszeniem w sobie wrażliwości na innych, łącznie z odkrywaniem środowiska zewnętrznego. Uczestnictwo w zajęciach daje szansę wydobycie z siebie pokładów wiary w swoje możliwości. Aby móc uruchomić proces dojrzałego doskonalenia w sobie niezależnego „ja”, potrzebny jest trening, podnoszący poziom posiadanych umiejętności bądź nieustannie stymulujący rozwój osobowy jednostki.

Należy również pamiętać, że drama i teatr są także narzędziami edukacji przez działanie włączające emocje i wyobraźnię. Istota jej stosowania polega na stwarzaniu sytuacji, w których uczestnicy mogliby się identyfikować z innymi osobami. Jest formą badania tematu z wykorzystaniem podstawowej właściwości, która posiada każdy człowiek – umiejętności wchodzenia w rolę. Podstawowym wymogiem jest autentyczne „bycie w sytuacji” i zaangażowanie.

Drama oraz uzupełniający je teatr to trening życia, gdzie istnieje możliwość ćwiczenia ról społecznych, bezpiecznego sprawdzenia, jak nasze zachowanie wpływa na innych. Proponowany  warsztat dramowo-teatralny sprzyja:

Ułatwieniu wyrażania emocji

* Nabywaniu akceptacji siebie i innych

* Zaspokajaniu potrzeby ruchu i działania

* Uczeniu bawiąc

* Zapewnianiu odprężenia i dobrego samopoczucia

* Włączaniu wszystkich do wspólnej pracy

* Rozwojowi mowy, wyobraźni i fantazji

* Socjalizacji i uspołecznianiu (rozwój społeczny)

  

Zgłoszenia i szczegóły:

 • Mariola Siedlecka - 693-454-061, mariola.siedlecka@jatez.org.pl

  Koszt: 60 zł miesięcznie (2 spotkania  - po 2 godziny lekcyjne - łącznie 4 h miesięcznie)

  Godzina: 09.30-11.00

  Termin: Dwie soboty w miesiącu.

  Miejsce: Pomieszczenie Fundacji „Ja też”, przystosowane do pracy warsztatowej dla 12-14 osób.

  Uczestnicy: 6-14 osób w wieku 11-17 lat.

  Proponowane terminy i tematy spotkań (terminy mogą ulec nieznacznym zmianom, które zawsze poprzedzone będą informacja przynajmniej na 5 dni przed planowanym spotkaniem).

 • Przed rozpoczęciem warsztatów zorganizujemy spotkanie osób zainteresowanych z autorem programu Jarosławem Rebelińskim w celu omówienia celów i odpowiedzi na mozliwe pytania i oczekiwania rodziców i uczestników.

   

  Październik

  15.10 – Zajęcia integracyjne. Ustalenie kontraktu zajęć. Ćwiczenia na zaufanie i bezpieczeństwo pracy w grupie.

  Listopad

  05.11 – Zajęcia integracyjne - ćwiczenia na zaufanie i bezpieczeństwo pracy w grupie.

  19.11 – Praca w grupie: ustalenie celów indywidualnych i grupowych. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

  Grudzień

  3.12; 17.12 – Ćwiczenia budujące empatię.

  Styczeń

  07.01; 21.01 – Poczucie własnej wartości.

  Luty

  11.02; 25.02 – Jak porozumiewać się z innymi.

  Marzec

  11.03; 25.03 – Co to znaczy być asertywnym.

  Kwiecień

  08.04; 22.04 – Jak radzić sobie z porażką.

  Maj

  13.05; 27.05 – Przygotowanie krótkiego pokazu podsumowującego cykl warsztatów.

  Czerwiec

  10.06 – Pokaz po warsztatowy.

  24.06 – Podsumowanie i ćwiczenia zamykające grupę.

 

Jarosław Rebeliński. 

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji”, „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” oraz kurs Teatru Forum (forma teatru adresowana do grup defaworyzowanych społecznie, służąca przeciwdziałaniu wykluczeniu i radzenia sobie z opresją). Od trzech lat prowadzi na tym kursie konsultacje reżyserskie. Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej. Aktualnie jest Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Projekt Drama, Teatr Forum. Wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym, Teatru Pedagogów oraz Teatru Razem (teatr integracyjny). Inicjator i założyciel nieformalnej grupy IM+ działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawności intelektualną.

Festiwal Akcept 2016.