skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Wydarzenia

Droga do samodzielności

Izabela Karolewska

Projekt: DROGA DO SAMODZIELNOŚCI.
Projekt skierowany do rodziców, nauczycieli, terapeutów - ludzi, którzy biorą czynny udział w rozwoju samodzielności naszych dzieci.
Głównym celem projektu jest podniesienie samodzielności i aktywizacji dzieci i młodzieży dzięki czynnemu udziałowi osób z ich najbliższego otoczenia.
Projekt współfinansowany jest z przekazanych przez miasto Gdańsk środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rekrutację do projektu prowadzi Olga Komorowska (olga.komorowska@jatez.org.pl) - osoby wstępnie zainteresowane proszone są o maila z podaniem swojej roli w życiu dziecka z niepełnosprawnością, niepełnosprawności i wieku dziecka, miejsca zamieszkania dziecka.