skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Terapeuci Fundacji

Magda Dawidowska

Magdalena Dawidowska – Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej. Ukończyła edukację elementarną i oligofrenopedagogikę oraz pedagogikę specjalną, arteterapię i terapię ruchową. Uczestniczyła we wszystkich obowiązkowych szkoleniach z zakresu Metody Krakowskiej i wciąż zdobywa wiedzę podczas szkoleń uzupełniających, kosultacji i obserwacji terapii.  Na co dzień prowadzi terapię z dziećmi  z zespołem Downa, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Magda jest osobą niezwykle cierpliwą i dokładną. Jej zajęcia mogą być źródłem inspiracji dla wszystkich. Obecnie prowadzi opiekę merytoryczną nad edukacją innowacyjną w SP 57. Prywatnie jest mamą dziewięcioletniego Marcela z zespołem Downa i członkiem zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ. 

Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji. Terapię opisuje na Facebooku na stronie ROZWÓJ DAJE RADOŚĆ


Paulina Fedak

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Niebawem kończy studia z zakresu oligofrenopedagogiki w Gdańsku. Praktyki logopedyczne realizowała w Centrum Metody Krakowskiej. 

Pani Paulina jest osobą bardzo ciepłą i otwartą. Każda terapię dokładnie omawia z rodzicami, dając im możliwość poznania drogi na jakiej w danej chwili znajduje się dziecko. Od września 2016 roku prowadzi indywidualną terapię Metodą Krakowską na terenie szkoły SP 57, gdzie realizowany jest projekt edukacji innowacyjnej.

"Uważam, że każde spotkanie z dzieckiem jest nową podróżą pełną przygód, w którą wspólnie się wybieramy. Wobec tego, winniśmy być dla siebie przede wszystkim oparciem."


Małgosia Pałasz

Małgosia Pałasz - ukończyła studia z zakresu socjologii, logopedii i oligofrenopedagogiki. Do tej pory uczestniczyła 12 szkoleniach z Metody Krakowskiej, 2 kursy z języka migowego, kurs IBITHA BOBATH dla dorosłych, kurs pedagogiczny oraz wybrane szkolenia dotyczące autyzmu, terapii behawioralnej, alalii.
Jest osobą odważną i nie bojąca się wyzwań. Bardzo dokładnie podchodzi do planowania terapii dziecka. 

Sama o sobie mówi:

"...leworęczna, lewouszna z dystansem do siebie i poczuciem humoru. Praca stanowi integralną część mojego życia. W terapii kieruje się zasadą (autorstwa mojej mamy) "mowa dziecka jest jak kwiat, niepodlewany więdnie" 

Ukończyła następujące szkolenie z Metody Krakowskiej

Gosia.jpg
 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Neurobiologia
 4. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 6. Stymulacja mechanizmów myślenia
 7. Metoda Krakowska w przedszkolu
 8. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii
 9. Ćwiczenie funkcji słuchowych
 10. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych
 11. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 12. Kształtowanie systemu językowego u dzieci

Sonia Knozowska

Sonia Knozowska - absolwentka filologii Uniwersytetu Śląskiego. Logopeda, surdologopeda, neurologopeda. Ukończyła kurs szkoleniowy Metody Tomatisa, kurs I stopnia Integracji Sensorycznej, warsztaty logorytmiczne, uczestniczy w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Od 2011 roku pracuje Metodą Krakowską 
Pracuje z dziećmi – niemowlętami, z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz z pacjentami dorosłymi z problemami głosowymi oraz z niedosłuchem. Od jakiegoś czasu specjalizuje się w terapii dzieci autystycznych, z wadami genetycznymi (Zespół Downa) i opóźnieniami rozwojowymi.

Sonia jest osoba bardzo ciepłą. Pracując z dzieckiem swoją opieką otacza również rodzica ucząc i tłumacząc zadania jakie wykonuje dziecko, ich potrzebę wykonywania i kolejne kroki terapii.

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Terapia Neurobiologiczna
 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 5. Stymulacja mechanizmów myślenia
 6. Diagnoza i terapia wad wymowy
 7. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii
 8. Ćwiczenie funkcji słuchowych
 9. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych
 10. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 11. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

Iwona SIMON

Iwona Simon  - współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ, zaangażowana w projekty rozwojowe m.in. edukacyjne i szkoleniowe; wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z psychologii klinicznej na GUM; posiada certyfikat w zakresie wykorzystania systemu Numicon w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zorganizowany przez Oxford University Press w Londynie w Wielkiej Brytanii; z Numiconu prowadzi sesje szkoleniowe pod kątem praktycznym dla studentów pedagogiki w ramach umowy o współpracy podpisanej przez JA TEŻ i UG, jak również innych fundacji czy stowarzyszeń zainteresowanych pracą metodą Numicon.

"Każde dziecko ma w sobie coś niezwykłego, coś co nas fascynuje i wprowadza w zadumę nad możliwościami ludzkiego umysłu i serca"

 


Dagmara Malinowska

Dagmara MalinowskaJest absolwentką Logopedii o specjalizacji neurologopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studnia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, oraz dwustopniowy warsztat naukowy z zakresu diagnozy i terapii jąkania i innych zaburzeń płynności mowy. Ukończyła 9 certyfikowanych szkoleń z Metody Krakowkiej, którą pracuje od 2014 roku. Na co dzień pracuje również z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka spowodowanymi uszkodzeniem struktur mózgowych

"Od zawsze pragnęłam przejść przez życie realizując swoje pasje i marzenia. Praca zawodowa jest właśnie jedną z tych pasji. Spotkania z małymi pacjentami i ich rodzicami nie tylko dają mi ogromną satysfakcję ale i uczą czegoś nowego każdego dnia"

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Stymulacja mechanizmów myślenia
 4. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii
 5. Ćwiczenie funkcji słuchowych
 6. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych
 7. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami
 8. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 9. Diagnoza i terapia Afazji u osób dorosłych

Beata Jaeszke

Beata Jaeszke - pedagog specjalny,  specjalista terapii pedagogocznej, logopeda i matematyk z długoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą głównie z wadami słuchu i mowy. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi terapię Metodą Krakowską z dziećmi z Zespołem Downa. Ukończyła 3 stopniowy kurs języka migowego SJM i podstawowy PJM, kursy MAKATON, NUMICON, wszystkie obowiązkowe i wiele innych szkoleń z zakresu Metody Krakowskiej, szkolenia logopedyczne dotyczące leczenia żywieniowego i zywienia terapeutycznego.
Pani Beata jest naszym przyczółkiem na terenie Wejherowa.  W Warsztatach Rozwoju Mowy jest z nami drugi raz. W sobotę przyjmuje dzieci na terenie Gdańska na Sobótki.

" Terapia to praca, której się całkowicie poświęciłam, która daje mi najwięcej satysfakcji, i którą chciałabym kontynuować, dając wsparcie dzieciom i ich wspaniałym rodzicom. Z powodzeniem również pomagam dzieciom zrozumieć fascynujący świat matematyki za pomocą klocków Numicon i nie tylko. Pracuję z pasją, z pasją się ciągle dokształcam i jako terapeuta rozwijam."

Ukończyła następująke szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Terapia Neurobiologiczna
 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 5. Stymulacja mechanizmów myślenia
 6. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii
 7. Ćwiczenie funkcji słuchowych
 8. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych
 9. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 10. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami
 11. Test SON R 2,5-7

Ada Reszelewska

Ada Reszelewska - jest naszą nadzieją na rozwój dzieci w Bydgoszczy :)

Ukończyła studia logopedyczne o specjalności - Wczesna Interwencja Logopedyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Jest aktywnym członkiem Naukowego Koła Terapii Pedagogicznej. Praca w Fundacji JA TEŻ to konsekwencja zainteresowań Metodą Krakowską. Ada ukończyła warsztaty, szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Brała udział w licznych konferencjach naukowych. Podczas studiów współpracowała z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. Obserwowała i prowadziła terapię pod okiem certyfikowanego terapeuty MK. Cenne doświadczenie zdobywała podczas wolontariatu. Prowadzi na Facebooku stronę LOGADA, gdzie umieszcza inspiracje i pomoce wykorzystywane podczas terapii logopedycznej.

Ada jest osobą niezwykle kreatywną i ciepłą. 

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Terapia Neurobiologiczna
 4. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 5. Stymulacja mechanizmów myślenia
 6. Diagnoza i terapia wad wymowy
 7. Metody wywoływania głosek
 8. Ćwiczenie funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii
 9. Ćwiczenie funkcji słuchowych
 10. Ćwiczenie Funkcji wzrokowych
 11. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 12. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami
 13. Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 14. Test SON R 2,5-7

Marcelina Lubocka

Marcelina Lubocka - ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną oraz Pedagogikę Specjalną ze ze specjalnością edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła 3 stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem Prowadzi terapię indywidualną w Fundacji oraz zajęcia w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym. Wciąż rozwija swoją wiedzę z zakresu Metody Krakowskiej - ukończyła 4 szkolenia certyfikowane, pracuje, obserwuje terapię i bierze udział w planowaniu i omawianiu terapii dzieci w zespole terapeutów Fundacji JA TEŻ. Swoje zainteresowania kieruje w stronę Metody Krakowskiej oraz edukacji seksualnej dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Stymulacja mechanizmów myślenia
 4. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 5. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

Ewa Rucińska

Ewa Rucińska - Ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie dalej kształci się w kierunku wczesnej interwencji logopedycznej. Aktywnie działa w Naukowym Kole Logopedów UG jako jego przewodnicząca. Jest organizatorem cyklicznych warsztatów logopedycznych „Uniwersytet Malucha – wspomaganie rozwoju mowy dzieci”. Angażuje się w działalność na rzecz dzieci i rodziców organizując akcje społeczne, pikniki naukowe i konsultacje logopedyczne. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach poświęconych Metodzie Krakowskiej oraz w warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii dzieci jąkających się. Na co dzień pracuje z dziećmi z wadami wymowy, jąkającymi się i z niepełnosprawnością intelektualną. Z ramienia Fundacji prowadzi indywidualną terapię w oparciu o Metodę Krakowską dla naszych dzieci a także dla podopiecznych gdańskiego Domu Małego Dziecka im. J. Korczaka. Z każdym dniem chce doskonalić swoją wiedzę i zbierać cenne doświadczenie w pracy z najmłodszymi.  Pełna energii i ciepła, gotowa na wyzwania, pracowita i skoncentrowana na terapii

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 3. Stymulacja mechanizmów myślenia
 4. Metody Badania zagrożenia Dysleksją
 5. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami

Karina Szyszko

Pedagog, logopeda - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, Od 11 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi indywidualnie i grupowo. Praktykę zawodową zdobywała w Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na oddziale Dziecięco –Młodzieżowym oraz placówkach edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych.

Uczestniczyła  12 certyfikowanych szkoleniach Metody Krakowskiej. Ukończyła kurs doskonalący Dysleksja Rozwojowa organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Ponadto absolwentka autorskiego kursu Bajkoterapia. Od wielu lat prowadzi  bajkterapię z najmłodszymi dziećmi od 2,5 roku życia.

Prowadzi szkolenia dla Rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców oraz grupy wsparcia. Jest osobą niezwykle ciepła, otwartą i skoncentrowanyą na drugim człowieku. Swoją osobą stwarza warunki akceptacji i zrozumienia, nieustaje w poszukiwaniach dróg i metod wsparcia zarówno dla małego cżłowieka jak i całej jego rodziny. Z Fundacją w róznych formach aktywności od lat. Obecnie Karina będzie na Sobótki  wspierać nasz zespół i nasze dzieci mając dla nas więcej czasu niż zwykle :). Na co oczywiście liczymy.

Zapraszamy zatem na konsultacje psychologiczne,  pracę z emocjami i wychowaniem, zabawę tematyczną i bajkoterapię,  grupy wsparcia i grupy terapeutyczne, a także szkołę dla rodziców i oddzielny warsztat dla ojców i rodzeństwa.

Ukończyła następujące szkolenia z Metody Krakowskiej:

 1. Terapia Naurobiologiczna
 2. Stymulacja mechanizmów lewopólkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 3. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 4. Ćwiczenie funkcji wzrokowych - rozwojowe programowanie terapii
 5. Metody badania zagrożenia dysleksją
 6. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 7. Dziennik wydarzeń w terapii dzeci z zaburzeniami komunikacji
 8. Diagnoa i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 9. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 10. Ćwiczenie funkcji słuchowych - rozwojowe programowanie tarapii
 11. Ćwiczenie funkcji motorycznych - rozwojowe programowanie terapii
 12. stymulacja procesów myślenia - kategoryzacje, myslenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe

WSpółpraca

W realizacji Warsztatów Rozwoju Mowy współpracujemy też z terapeutami, z organizacji i firm, z którymi prowadzimy wspólne działania w zakresie metodyki pracy, organizacji zajęć, wspólnych relacji terapeuta- dziecko w świetle Metody Krakowskiej i NUMICON. Prowadzimy zatem stałą współpracę z Centrum Mówię i Czytam Magdalena Szymczak, Przedszkolem Wielka Przygoda, SYLABKĄ i osobami niezależnymi, których wiedzę z opisanych metod teraputycznych uważamy za imponującą :). Chcielibyśmy tworzyć efektywną współpracę między terapeutami pracującymi Metodą Krakowską i NUMICON w celu rozwoju wiedzy, wymiany doświadczeń i ciągłego podnoszenia i dbania o odpowiedni poziom terapii i opieki nad dzieckiem i rodzicami. Pracujemy też na rzecz rozwoju wiedzy wśród studentów prowadząc warsztaty dla studentów pedagogiki specjalnej i logopedii.

Na obecnym turnusie Gościnnie:

Edyta Wernerowska - Logopeda,

Ewa Sokołowska - oligofrenopedagog i logopeda,

Beata Szcześniak - pedagog,  SYLABKA - Ciechanów. Pani Beata prowadzi już drugi rok klasę w szkole powszechnej w oparciu o Metodą Krakowską

Terapeuci Przedszkola Wielka Przygoda - praca na turnusie w 2014 i 2015

Iwona Kowalczyk - neurologopeda oraz Katarzyna Wujczak - pedagog, terapeuta dziecięcej matematyki i NUMICON

Centrum Mówię i czytam PAPLA

 Fundacja prowadzi stała współpracę z Centrum Mówię i Czytam - Magdalena Szymczak, które wspólnie z Fundacją prowadziło wcześniejsze Warsztaty Rozwoju Mowy. Nasza współpraca oparta jest na wspólnej wymianie doświadczeń, konsultowaniu sytuacji trudnych, wymianie dzieci i ciągłej pracy na rzecz rozwoju wiedzy. Dziękujemy :) 

Zajęcia grupowe

Chcemy, żeby zajęcia grupowe rozwijały umiejętności społeczne dzieci, a jednocześnie wciąż wspierały ich rozwój myślenia językowego i działania w zwykłych życiowych zadaniach. Od lat zapraszamy do współpracy Panią Agnieszkę Birecką - jesteśmy wdzięczni, że mimo rozwoju kariery piosenkarskiej Pani Agnieszka wciąż chce być z naszymi dzieciaczkami i z nami. Edukację myślenia, działania i dialogu w grupie prowadziła dla nas też Marta Siedlecka. W tym roku zajęcia realizują Basia Arcyman i Beata Szcześniak (SYLABKA).