skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Metoda Krakowska

ORGANIZACJ TERAPII - ELEKTRONICZNE ZAPISY/ ODWOŁANIA I NIOBECNOŚCI NA TERAPI

Drodzy Rodzice i Opiekunowie z dniem 7.11 przechodzimy na Internetową rejestrację i odwoływanie terapii. POniżesz formularze mają za zadanie:

Wolne terminy - zapisanie dziecka na wolne terminy wynikające ze zmien w terapi oraz chorób dzieci

Potwierdzenie terminu - Po wybraniu wolnego terminu trzeba wysłac formularz potwierdzenia

Odwołanie terapii - zgłoszenie choroby dziecka

Zgłoszenie na terapię - wypełnienie formularza zgłoszenia dla nowych rodziców, lub tych, którzy chcą zgłosić dziecko na dodatkową terapię lub inne zajęcia

Zgłoszenia na turnusy - dla dzieci, które chciałyby przyjeżdżać do Gdańska, żeby brac udział w tygodniowych i dwutygodniowych turnusach stacjonarnych w roku szkolnym lub w wakacje

Zgłaszanie nieobecności terapeuty - formularz dla terapeutów

Nieobecnośc terapeuty - Informacje o nieobecnościach terapeutów z powodu choroby lub innych przyczyn losowych

Metoda Krakowska

jest terapią neurobiologiczną, stanowi system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Najistotniejszą wartością w myśleniu o terapii neurobiologicznej jest neuroplastyczność mózgu, a więc zdolność do trwałej zmiany neuronalnej pod wpływem uczenia się.

Nadrzędnym celem terapii jest zbudowanie systemu językowego w umyśle dziecka jako narzędzia poznawania świata. Językowy sposób myślenia, dokonywania kategoryzacji, czy postrzegania poszczególnych relacji rzeczywistości wyznacza rozwój intelektualny dziecka. Zatem w procesie terapeutycznym zmierzającym do ukształtowania języka dziecko otrzymuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych. W procesie tym zachowana zostaje kolejność poszczególnych etapów rozwojowych, a więc sfera najbliższego rozwoju. Dziecko nie uczy się tego co już opanowało, uczy się zdobywania kolejnych umiejętności i rozwija ciekawość świata.

Terapeuci realizują siedemnaście elementów Metody Krakowskiej:

 •  stymulację słuchową,
 •  komunikację niewerbalną,
 •  technikę komunikacyjną,
 •  programowanie języka,
 •  dziennik wydarzeń,
 •  Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®,
 •  terapię funkcji wzrokowych,
 •  stymulację funkcji motorycznych,
 •  wybór dominującej ręki,
 •  stymulację zabawy,
 •  stymulację mechanizmów lewopółkulowych,
 •  kształtowanie zachowań społecznych,
 •  poznanie wielozmysłowe,
 •  stymulację pamięci,
 •  ćwiczenia kategoryzacji,
 • kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 •  logoterapię.

Dla kogo

Terapia prowadzona Metodą Krakowską skierowana jest głównie do dzieci, ale uwzględnia całą rodzinę i środowisko dziecka. Mały człowiek uczy się znaczeń wyłącznie w relacji z najbliższymi, zatem niezasadne byłoby, aby terapia kończyła się po opuszczeniu gabinetu terapeutycznego. To czego dziecko nauczy się przy stoliku, musi zostać wykorzystywane w codziennym życiu. Zadaniem terapeutów jest wskazywać rodzinie owe zależności i zaznaczać, które zadania warunkują pojawienie się danych umiejętności.

Odbiorcą Metody Krakowskiej może być każde dziecko, gdyż nie pracujemy z rodzajem zaburzenia, pracujemy z człowiekiem. Prowadzimy go krok po kroku na ścieżkę do lepszej przyszłości.