skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Metoda Krakowska

Metoda Krakowska

jest terapią neurobiologiczną, stanowi system wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Najistotniejszą wartością w myśleniu o terapii neurobiologicznej jest neuroplastyczność mózgu, a więc zdolność do trwałej zmiany neuronalnej pod wpływem uczenia się.

Nadrzędnym celem terapii jest zbudowanie systemu językowego w umyśle dziecka jako narzędzia poznawania świata. Językowy sposób myślenia, dokonywania kategoryzacji, czy postrzegania poszczególnych relacji rzeczywistości wyznacza rozwój intelektualny dziecka. Zatem w procesie terapeutycznym zmierzającym do ukształtowania języka dziecko otrzymuje stymulację wszystkich funkcji poznawczych. W procesie tym zachowana zostaje kolejność poszczególnych etapów rozwojowych, a więc sfera najbliższego rozwoju. Dziecko nie uczy się tego co już opanowało, uczy się zdobywania kolejnych umiejętności i rozwija ciekawość świata.

Terapeuci realizują siedemnaście elementów Metody Krakowskiej:

 • stymulację słuchową,

 • komunikację niewerbalną,

 • technikę komunikacyjną,

 • programowanie języka,

 • dziennik wydarzeń,

 • Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®,

 • terapię funkcji wzrokowych,

 • stymulację funkcji motorycznych,

 • wybór dominującej ręki,

 • stymulację zabawy,

 • stymulację mechanizmów lewopółkulowych,

 • kształtowanie zachowań społecznych,

 • poznanie wielozmysłowe,

 • stymulację pamięci,

 • ćwiczenia kategoryzacji,

 • kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

 • logoterapię.

Dla kogo

Terapia prowadzona Metodą Krakowską skierowana jest głównie do dzieci, ale uwzględnia całą rodzinę i środowisko dziecka. Mały człowiek uczy się znaczeń wyłącznie w relacji z najbliższymi, zatem niezasadne byłoby, aby terapia kończyła się po opuszczeniu gabinetu terapeutycznego. To czego dziecko nauczy się przy stoliku, musi zostać wykorzystywane w codziennym życiu. Zadaniem terapeutów jest wskazywać rodzinie owe zależności i zaznaczać, które zadania warunkują pojawienie się danych umiejętności.

Odbiorcą Metody Krakowskiej może być każde dziecko, gdyż nie pracujemy z rodzajem zaburzenia, pracujemy z człowiekiem. Prowadzimy go krok po kroku na ścieżkę do lepszej przyszłości.