skontaktuj się z nami

Użyj formularza po prawej, żeby się z nami skontaktować

Sobótki 22/2
Gdańsk, pomorskie
Poland

+48 784595052

Naszą misją są wszelkie działania na rzecz rozwoju, edukacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania, a w szczególności osób z zespołem Downa

Jestem

#JESTEM21 - Kampania SPołeczna

#JESTEM21 to kampania społeczna na rzecz wiedzy i poznania osób z zespołem Downa współtworzona przez Fundację JA TEŻ oraz miasto Gdańsk w ramach modelu na rzecz równego traktowania punkt 2.5 - niepełnosprawność

Tu możesz zobaczyć wszystkie filmy z tej kampanii

sesja_fundacja (8 of 21).jpg

“Zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych osoby z niepełnosprawnością to takie, które „mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”. Konwencja opiera się na założeniu, że każdej osobie, bez względu na wiek, płeć, rodzaj niepełnosprawności czy inne przesłanki, przysługują te same prawa, w tym prawo do bycia włączoną we wszystkie obszary funkcjonowania społeczeństwa. Założenia te są konsekwencją i wyrazem społecznego modelu niepełnosprawności opartego o prawa człowieka i uznanie jego przyrodzonej godności. Zgodnie z tym modelem całe społeczeństwo staje się odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów powstających w sytuacji niepełnosprawności.

Konwencja stawia nam zatem za cel tworzenie takiej przestrzeni (prawnej, a w konsekwencji społecznej), w której osoby z niepełnosprawnością  będą mogły stać się częścią społeczności, tworząc relacje z innymi jej członkami i członkiniami, czerpiąc z niej i wnosząc swój wkład, zgodnie z własnymi możliwościami. Kluczowe jest zatem doprowadzenie do zmiany postaw społecznych, co wymaga działań skierowanych zarówno do pełnosprawnej większości, jak i do osób z niepełnosprawnością. “

Dlaczego

sesja_fundacja (19 of 21).jpg

Żeby tworzyć warunki do akceptacji osób z zespołem Downa trzeba doświadczać ich obecności w życiu już na poziomie dzieci. Prawdziwe pozanie osoby z zespołem Downa otwiera świat na jej akceptację i włączenie. Odsuwa lęk towarzyszący zwykłym kontaktom z nieznanym. Przy bliższym poznaniu odkrywamy niezwykłe wartości jakie płyną z prostoty myślenia i postrzegania świata przez pryzmat realcji i miłości. Nie każdy jednak w swoim życiu może prawdziwie doświadczyć takiej relacji, z uwagi na brak dzieci w otoczeniu, na przelotną znajomość, trudności w komunikacji, lęk oraz sam fat, że dzieci z zespołem Downa w Polsce rodzi się niewiele jedno na 800 zdrowych urodzeń.

Chcemy mówić o dzieciach i osobach dorosłych z zespołem Downa, chcemy w tej kampani pokazać ich jako część zwykłego społeczeństwa. Chcemy pokazać, że przy wsparciu będą aktywnie uczestniczyć w życiu. Nie każdy musi być taki sam, ale każdy może nieść dobro, dzięki któremu zobaczymy i dotkniemy świata prawdziwych wartości, spokoju, miłości, zaufania i pełnej szczerości

Elementy KampaniI

  1. 02.02.2019 BAL RÓWNYCH SZANS - otwarcie kampanii - Tworzenie partnerstw i ambasadorów na rzecz zaangażowania w kampanii

  2. Przygotowanie i emisja kampanii TV - nasza kampania przeszla pozytywnie analizę i ocenę kamisji telewizyjnej. Wszystkie 6 filmów będzie emitowanych na 3 kanałach telewizji publicznej

  3. 21 marca - 21 wykładów / warsztatów dla dzieci szkoł podstawowych - “Mam zespół Downa”

  4. Przygotowanie publikacji do szkół (kwiecień-maj)

  5. Warsztaty akceptacji w szkołach na zaproszenie (czerwiec)

Kampania ma charakter cykliczny. Wierzymy, że w ciągu 10 lat uda sięnam zmienić myślenie o zespole Downa.

Efekty

Najważniejszym mierzalnym efektem jest włączenie osób z zespołem Downa w pracę w wymiarze zależnym od ich aktualnych możliwości.